một số cách bắt kép âm

Bắt kép âm dựa vào giải đặc biệt của ngày thứ 2 đầu tuần Cách làm, các bạn lấy con đầu tiên của giải đặc biệt trong ngày thứ 2 đầu tuần để sử dụng làm đít cho cầu đánh trong tuần đó. Giả sử giải đặc biệt xuất có số 1 ở con đầu […]