Đánh đề gan mang lại những lợi ích gì?

Đề gan là gì? Hiểu đơn giản thì đề gan là những con đề đã không ra trong khoảng thời gian dài. Đây là những con đề khá lì, có những con không chịu ra trong nhiều ngày, có khi lên tới 38 ngày. Nhiều trường hợp, đề gan còn được gọi là đề khan. Hiểu […]