trúng 2,3,4,5 số cuối giải đặc biệt được bao nhiêu tiền thế nhỉ?

Trúng 2,3,4,5 số cuối giải đặc biệt được bao nhiêu tiền thế nhỉ?